Czyszczenie DPF | Regeneracja, Wypalanie filtrów cząstek stałych

Filtr cząstek stałych

filtr cząstek stałych lub filtr DPF jest to część montowana w układach wydechowych silników benzynowych i wysokoprężnych, który oczyszcza gazy spalinowe ze szkodliwych cząstek stałych, takich jak niespalony węgiel w formie sadzy. Filtry są stosowane od prawie 40 lat, lecz w silnikach samochodowych dopiero od 1996 roku. Wprowadzenie ich do użytku, pozwoliło wyeliminować oraz znacząco zredukować emisję czarnego dymu do atmosfery, który jest charakterystyczny dla pojazdów z silnikami Diesel.

Filtr cząstek stałych

Zakłada się że to właśnie cząstki stałe w postaci szkodliwych pyłów PM2,5 oraz PM 10 są główną przyczyną powstawania smogu oraz niskiej jakości powietrza w naszym kraju. Wydajność sprawnie działającego filtra DPF zawiera się w przedziale od 85% – 100%, co oznacza, że do atmosfery przedostaje się tylko kilka procent szkodliwych substancji, dlatego ważne jest dla naszego wspólnego dobra, aby pozostał on w jak najlepszej kondycji.

Bardzo często, kierowcy decydują się na usunięcie filtra cząstek stałych ze swoich samochodów ze względu na wysoki koszt naprawy. Niestety, po usunięciu filtra DPF emisja cząstek stałych rośnie wielokrotnie i nasze auto przestaje spełniać normy emisji spalin, które są narzucone ustawą. Poruszając się tego typu pojazdem po drogach publicznych w Polsce, naraża nas na mandat w wysokości do 500 zł oraz grozi odebraniem dowodu rejestracyjnego.

Share this post